preloader

Algemene voorwaarden

Under Construction

Mijn diensten bied ik aan in eer en geweten en ter goeder trouw aan mijn cliënten. Het blijft echter de cliënt zelf die volledig autonoom beslissingen neemt.

Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of ongemakken ten gevolge van onvolledige, onjuiste of te laat doorgegeven informatie. Deze schade valt volledig onder de aansprakelijkheid van de cliënt.

Alle geboden hulpmiddelen blijven de intellectuele eigendom van Balann’s en worden ter beschikking gesteld aan de cliënt om in samenwerking met Balann’s tot een goed resultaat te komen.
De prijs van mijn diensten kan aangepast worden maar elke prijswijziging zal tijdig aan de klant meegedeeld worden.
De algemene voorwaarden kunnen altijd aangevuld worden zonder deze expliciet aan de cliënt te bezorgen, de cliënt wordt verondersteld deze regelematig zelf na te kijken op de website.